October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Friday, May 22nd, 2009 09:04 pm
Anne Allison kirjoittaa teoksessaan Permitted and Prohibited Desires. Mothers, Comics and Censorship in Japan (aiemmat kirjoitukseni teoksesta) mangassa olevista kohtauksista, joissa miehet katsovat vähissä pukeissa olevia tai alastomiksi riisuttuja naisia. Hän pohtii, mitä merkityksiä tällaisilla kohtauksilla on lapsille suunnatussa mangassa ja millainen suhde näillä kohtauksilla, jotka eivät johda esimerkiksi koskettamiseen, on seksuaalisuuteen. Pohdinnassaan hän yhdistää seksuaalisuuden ja identiteetin määrittelyn sekä fantasian ja toden suhteen ja arvioi kriittisesti länsimaalaista antropologiaa.

Allisonin teos alkaa kuvauksella fantasian ja todellisuuden yhteenkietoutumisesta. Mietin kuvausta itse muutama viikko sitten, kun pidin tenttiin lukemisen lomassa pieniä eskapistisia taukoja. Allison yhdistää mangan sekä eskapistiseen fantasiaan että työntekoon: hän perustelee, että pojat (Allisonin näkökulma keskittyy poikiin ja miehiin) lukevat mangaa läksyjen lomassa ja sitä on heille ehkä annettukin nimenomaan opiskeluun kannustavaksi ja opiskelusta palkitsevaksi välipalaksi; samoin aikuiset miehet lukevat mangaa metrossa matkalla töihin. Kummassakin tapauksessa kyseessä on vielä eroottisia kuvia sisältävästä mangasta: lapsille suunnatussa mangassa on eroottisia kohtauksia, joissa paljastetaan naisten ruumiinosia, ja aikuisille suunnattu manga on vielä suuremmassa määrin eroottista. "Gazing at female bodies is constructed both as diversionary and recreative for males and as sexual", Allison toteaa, eli että naisten ruumiiden tai ruumiinosien katsominen on miehille huvitusta, virkistäytymistä työstä ja seksuaalista.

Allison kirjoittaa, että seksin voi nähdä japanilaisille miehille hyödykkeenä, joka avioliitossa tähtää lisääntymiseen ja on avioliiton ulkopuolella rentoutumista ja huvia (recreative). Hänen mukaansa japanilainen avioliitto ei perustu rakkaudelle tai intohimolle vaan keskiössä ovat perheen perustaminen ja lasten kasvattaminen. Seksi huvin vuoksi on keskittynyt pikemminkin miehille suunnattuihin eroottisiin palveluihin, esimerkiksi klubeihin, joissa miehet puhuvat eroottisesti naisille ja katsovat puolittain alastomia naisia (esimerkiksi tarjoilijoita). Klubien naiset ovat palveluja käyttäville miehille toisia eli miehiä ja heidän vaimojaan sosiaalisesti alempana. Seksin jako lisääntymiseen tähtäävään seksiin ja huvin vuoksi harrastettavaan seksiin sisältää siis hierarkiaa. Lisäksi tällainen jako voi ylipäätään olla olemassa sukupuolittuneen työnjaon vuoksi: miehet käyvät pääasiassa kodin ulkopuolella töissä kun taas naiset kasvattavat lapsia kotona.

Allison huomioi, että eroottisia palveluja miehille tarjoavissa klubeissa ei kuitenkaan hyväksytä genitaalista ja ejakulaation sisältävää seksiä. Hän näkee yhtäläisyyksiä työmatkalla luetun mangan ja eroottisten palveluiden välillä. Molemmissa on elementtejä vapaa-ajasta ja rentoutumisesta mutta myös työnteosta, koska esimerkiksi ravintolassa saatetaan käydä työpaikan kustannuksella, ja toisaalta tällaiset vapaa-ajan ja erotiikan yhdistävät paikat ovat kalliita eli edellyttävät kovaa työtä. Lisäksi molemmissa intohimon ei anneta häiritä työntekoa ja liiketoimintaa. Miehet eivät voi masturboida lukiessaan mangaa julkisella paikalla, ja fyysinen seksuaalinen kanssakäyminen eroottisten klubien naisten kanssa on myös tabu. Allison väittää, että japanilaiseen yhteiskuntaan kuuluu miesten seksuaalisen energian ja intohimojen kanavoiminen siten, että ne eivät häiritse heidän työntekoaan. Siksi, hän toteaa, japanilaiset miehet ovat myös paitsi seksuaalisesti subjekteja myös tirkistelijöitä ja fetisistejä: jotta aviopuolisoiden välisen suhteen hoitaminen tai toisaalta avioliiton ulkopuoliset seksuaaliset suhteet eivät veisi aikaa, energiaa ja keskittymistä työltä.

Allison näkee lapsille suunnatun mangan seksuaalista katsomista kuvaavat kohtaukset merkittävinä japanilaisen miehen seksuaalisuuden tuottamisen kannalta. Kohtaukset, joissa miehet tuijottavat paljastuneita naisen ruumiinosia mutta eivät etene fyysiseen kontaktiin, ovat samaten kuin eroottisen mangan lukeminen julkisella paikalla tai fyysisen kontaktin kieltävät eroottisen klubit muistutuksia siitä, että japanilaiselle miehelle seksuaalisuus on sosiaalisesti toisarvoista. Allison argumentoi, että japanilaisten miesten identiteetille ovat seksuaalisuutta tärkeämpiä työntekijän rooli ja perheen huoltaminen. Näin siis länsimaalainen lähtökohta identiteetin perustumisesta seksuaalisuudelle ei toimi japanilaista yhteiskuntaa ja kulttuuria tutkittaessa; lisäksi Allison kritisoi länsimaalaisen male gaze -teorian oletusta siitä, että miehen katsoessa naista miehellä olisi automaattisesti valtaa ja että hän olisi aktiivinen.

Tämä on viimeinen teksti, jonka kirjoitan Permitted and Prohibited Desires -teoksesta. Siinä olisi kyllä ainesta vielä vaikka kuinka moneen kirjoitukseen. Nautin todella paljon sekä kirjan lukemisesta että siitä kirjoittamisesta: minusta kirja on täynnä kiehtovia ajatuksia ja vaikuttaa hyvin perustellulta ja varteenotettavalta niin japanilaisen kulttuurin kuin antropologian teorian kannalta. Toivottavasti tekstejäni on ollut kiinnostavaa lukea.

Reply

From:
Anonymous
OpenID
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.