October 2011

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Monday, April 6th, 2009 06:12 pm
Pienen tauon jälkeen jatkan taas Anne Allisonin hienosta kirjasta Permitted and Prohibited Desires. Mothers, Comics and Censorship in Japan. Aiemmin kirjoitin äideistä, nyt ovat vuorossa japanilaiset sarjakuvat eli manga. Allison käsittelee sukupuolten välisiä suhteita, seksuaalisuutta ja väkivaltaa mangassa. Hän tarkastelee lähinnä miehille ja pojille suunnattuja sarjakuvia.

Allison kirjoittaa kiinnostavasti katsomisen konventioista ja merkityksestä mangassa. Hän kuvailee katsomista lapsille suunnatussa mangassa näin:

Although this depiction could not be said to dominate comic imagery for children [...] it appears consistently. Basically this image is structured as follows: A female who is a girl, a woman, or a girl transiting to womanhood has her clothes fully or partially removed, usually by a male. This male and often others – a group, a crowd, even an auditorium of onlookers – then view the female's body, positioned as it has been by both the events of the story and its illustrations to be on display. Occasionally no clothes are removed at all and the viewers peep up a skirt at panties or see a close-up of breasts or buttocks whose contours are visible through clothes. The female typically reacts with embarrassment if she realizes she is being looked at, and with humiliation if her clothes have been forcibly removed. The male's reaction is one of transfixion and immobilization; sweat pours down his face and he rarely does more than just stare. The scene ends here, crystallized into a still shot of male looking and female being looked at that almost never develops into further action or bodily contact.


Allison huomioi, että katsominen on sukupuolisesti jakautunutta, eli mieshenkilöt katsovat naispuolisia henkilöitä, ja että katsominen on usein seurausta toiminnasta mutta johtaa harvoin muihin tapahtumiin. Eräässä esimerkissä naishahmon rinnat paljastetaan jäähallissa, ja kaikki – katsojat, jääkiekon pelaajat, henkilökunta – jäävät tuijottamaan häntä. Teknisistä laitteista vastaava mieshenkilö saa erektion, joka sammuttaa hallia kylmentävät laitteet. Jää alkaa sulaa, kiekko-ottelu keskeytetään ja kaikki lähtevät kotiin. Esimerkin absurdius nostaa mielestäni hyvin esiin konvention tyypillisiä piirteitä.

Allisonin teoksessa johtavana teemana on länsikeskeisyyden kritisoiminen antropologiassa: Allison pyrkii tarkastelemaan japanilaisia ilmiöitä soveltamatta länsimaisia käsitteitä suoraan. Katsomista tutkiessaan hän tarkastelee kriittisesti länsimaista male gaze -teoriaa. Teorian mukaan katse on sukupuolittunut (miehet katsovat naisia), vallan ilmaisu (valtautuneet tai valtaa käyttävät subjektit katsovat valtaa vailla olevia objekteja) ja seksuaalinen (katsominen tuottaa seksuaalista nautintoa ja katsottavana oleminen tuottaa jonkun muun seksuaalista nautintoa). Allison toteaa:

What is less acceptable, however, is the rather homogenized and simplified assumption that men are empowered when looking at women and that women are disempowered when they are looked at by men. Work is being done that examines nonheterosexual forms of gazes or gazing by women as well as the potential for pleasure that not only looking but also being looked at may produce. Yet the assumption is still widely shared, if lamented, that when men in a patriarchal society are positioned to look at women, the look is charged with power.


Allison huomauttaa, että oletus miehillä olevasta vallasta male gaze -teoriassa perustuu määritelmään, jossa naisilla ja äideillä oleva valta, vaikutusvalta ja auktoriteetti on lähtökohtaisesti sivuutettu. Lisäksi teoriassa oletetaan, että katsominen on automaattisesti miehiä valtauttavaa. Allison esittää, että fallosentrisessä yhteiskunnassa miesten epävarmuuden tunteet ja riittämättömyyden pelko voivat olla naisten esineellistämisestä saadun nautinnon takana. Tämä problematisoisi vallan käsitettä ja kyseenalaistaisi sen, että miehet välttämättä valtautuisivat voyeuristisina tai fetisoivina katsojina.

Allisonin esimerkeissä on kiinnostavaa myös suhde aktiivisen ja passiivisen sukupuolittuneisuuteen. Länsimaisessa ajattelussa aktiivisuus, myös tai etenkin seksuaalinen aktiivisuus, liitetään yleensä mieheen. Manga-esimerkeissä taas mieskatsojat ovat jähmettyneitä, suorastaan katsomisen vankeja, kykenemättömiä tekemään mitään.

Tällainen binaarien kyseenalaistaminen on Allisonin teoksessa nautittavaa luettavaa. Hän toteaa, että katsomisesta tulee käytäntö, jolla on seksuaalisia ja sukupuolisia merkityksiä, vain tietyissä kulttuurillisissa ja historiallisissa yhteyksissä, eikä se ole biologista, universaalia tai ikuista. Jälleen siis kirjoitan tässä blogissa kontekstin tärkeydestä ja merkityksien tutkimisesta kontekstissaan.